ASTIM

Astım nedir?
Astım kronik bir havayolu hastalığıdır. Astımda, hava yollarında daralma ve hava yollarının duyarlılığında artma oluşur. Bu durum sürekli değildir, alevlenmeler ve düzelmelerle seyreder. Düzelme bazen tedaviyle, bazen de kendiliğinden gerçekleşir. Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda çocukların yaklaşık yüzde 5-8, erişkinlerin de yaklaşık yüzde
2-4’ünde astım hastalığı olduğu tahmin ediliyor. Bu oran, şehirler ve sahil kesiminde daha da artar.

Astım kimlerde görülür?

Astım tüm yaş gruplarında görülebilen bir hastalıktır. Görülme sıklığı açısından kadınlar ve erkekler arasında farklılık yoktur. Astım hastalarının çoğunda ilk belirtiler çocukluk döneminde ortaya çıkar. Bu dönemde astım tanısı konulan hastaların bir kısmı, erişkin dönemde tamamen iyileşebilir, ya da hastalık devam edebilir. Belirtiler kaybolup, sonra ileri yaşlarda tekrar ortaya çıkabilir. Astımlı hastaların az bir kısmında ise belirtiler yaşlılık döneminde ilk defa ortaya çıkabilir.


Astımı ortaya çıkaran etkenler nelerdir?

Astımlı hastaların, herhangi bir neden yokken ya da bazı uyaranlarla karşılaştıklarında şikayetleri oluşabilir. Özellikle egzersiz yapma, soğuk hava, parfüm ve sigara dumanı astım krizini başlatabilir. Alerjik kişilerde alerjenlerle karşılaşma, polenler, ev tozları ve özellikle hayvanların tüylerinde yerleşen küçük canlılar nedeniyle atak başlayabilir. Solunum yolları enfeksiyonları, özellikle sinüzit, astım belirtilerinin şiddetlenmesine neden olabilir. Bazı ilaçlar da astım belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu nedenle astım hastalarının ilaç kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekir. Psikolojik faktörler astım belirtilerini ortaya çıkartabilir. Kadınların adet dönemlerinde astımlarının şiddetlendiği gözlemlendi. Gebelikte astım şiddeti azalabilir, bazı kişilerde ise artabilir. Astım tanısı olan gebeler bu dönemde her ay düzenli olarak kontrole gitmeli ve doktorun önerilerine sıkı bir biçimde uymalıdırlar. Gebelikte astımın tedavi edilmemesi bebekte oksijen azlığına, bebeğin az kiloda doğması ve düşüklere neden olabilir.

Astımın belirtileri nelerdir?

Astımın en sık görülen belirtisi nefes darlığıdır. Nefes darlığı herhangi bir neden yokken, bazen de parfüm, sigara dumanı, yemek kokuları gibi kokularla, soğuk, egzersiz ve alerjenle karşılaşıldığında aniden başlar. Gece sabaha karşı olan, uykudan uyandıran nefes darlığı tipiktir. Bronş genişletici ilaçlar kullanıldığında nefes darlığının geçtiği görülür. Nefes darlığı özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür. Nefes darlığının ilerlemesiyle birlikte konuşmada güçlük ve cümleleri tamamlayamama sorunu görülebilir. İleri durumlarda ağız çevresinde ve tırnak yataklarında morarma ve soğukluk oluşur. Astımda dışarıdan da duyulabilen ıslık sesine benzeyen hırıltılı solunum vardır. Ayrıca göğüste baskı tarzında rahatsız edici bir his olabilir. Astımda en sık görülen şikayetlerden birisi de öksürüktür. Öksürük bazen astımın tek belirtisi olabilir. Astımdaki öksürük inatçı ve kuru bir öksürüktür. Bazen, öksürüğe koyu kıvamda az miktarda bir balgam eşlik edebilir. Beraberinde boğazda kaşıntı hissi olabilir. Ancak öksürüğün astım dışında da pek çok nedeni vardır. Özellikle sinüzit ve mideden yemek borusuna geri kaçış (gastroözofajiyal reflü hastalığı) gibi durumlarda da bu tarz öksürük görüldüğünden, astım testleri yapılmadan tanı konulmamalıdır. Bunlara ek olarak 38 derecenin üzerinde ateş görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman geçirilmeden doktora başvurulmalıdır.

Astım tanısı nasıl konulur?

Astımdan şüphe edilen hastada öncelikle “solunum fonksiyon testi” denilen üfleme testi yapılır. Bu testle hastada hava yolu daralması varsa ortaya çıkabilir. Test sırasında hava akımında sınırlanma belirlenmişse, bronş genişletici ilaçlarla test tekrarlanır. Bu ilaçlarla hava akımında düzelme ve hava yollarında genişleme olursa astım olduğu düşünülür. Astımdaki hava yolu darlığı sürekli olmadığından test yapıldığı sırada sonuç tamamen normal olabilir. Bu tür hastalarda hava yollarını uyaran çeşitli ilaçlar kullanılarak test tekrarlanır. Hastanın ilk muayenesi sırasında akciğer grafisi yapılması gerekir. Atak sırasında çekilen grafilerde astımla ilgili bulguların görülme olasılığı yüksektir. Alerji hikayesi olan hastalara alerji testleri yapılır. Bu testlerde kişinin hayvan, polenler, ev tozu, hamam böceği ve mantarlara alerjisi varsa belirlenir. Alerjik astımı olan kişilerde bu testin önemi büyüktür. Sonuca göre gerekli öneriler verilir ve hastanın alerjenden uzak kalması sağlanır.

Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?

Astımda tedavinin amacı, astım ataklarının önlenmesi, hastanın normal yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi ve astım belirtileri olmadan yaşamını devam ettirmesidir. Astımlı hastalarda kortizonlu ilaçlar ve bronş genişleticiler kullanılır. Kortizonlu ilaçlar alerjik durumu baskılayarak etki eder. Ağız yoluyla alınan tablet ve damardan alınan enjeksiyon formları yanında, direk hava yollarına etki eden sprey formları da vardır. Sprey seklinde olan kortizonlu ilaçlar, doğrudan hava yollarına etki ettiği için kan dolaşımına daha az geçer ve yan etkisi azdır. Astım tedavisi ilgili doktor tarafından takip edilmelidir. Hasta tedavisini doktorun önerileri doğrultusunda düzenli almalı, hekimin önerisi olmaksızın kesmemeli ya da değiştirmemelidir.

Astımdan korunmanın yolları var mıdır?

Astımda ailesel yatkınlığın olduğu düşünülür. Bu nedenle astımdan tam olarak korunmak mümkün değildir. Ancak astım hastaları bazı noktalara dikkat ederek atak sayısı ve şiddetini azaltabilirler. Çevre şartlarının kontrol altına alınması da bu konuda yardımcı olur. Özellikle alerjik astımda saptanan alerjenlerden uzak kalınmalıdır. Hava kirliliğinin arttığı dönemlerde, polenlerin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde dış ortamlarda bulunulmamalıdır. Sigara içmekten kaçınılmalıdır. Özellikle sigara içilen evlerdeki çocuklarda astım hastalığı görülme sıklığı ve şiddeti artar. Bu nedenle anne ve babaların, çocukların olduğu ortamda sigara içmemeleri gerekir. Astım hastaları evde hayvan beslememelidirler. Evde beslenen hayvanların tüyleri alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Havalandırması iyi olmayan, nem oranı yüksek ve kalabalık binalarda önceden tanısı konulmamış astım hastası ortaya çıkabilir ya da var olan astımın şiddetinde artış olabilir. Bu tür sağlıklı olmayan yerlerden olabildiğince uzak durulmalıdır.

Acil durumlar

Astımlı hastalar belirli aralıklarla kontrollerine gitmeli, ilaçlarını düzenli olarak kullanmalı, hastalıklarını alevlendiren durum ve ortamlardan uzak durmalıdırlar. Tüm bu önlemlere rağmen bu hastalarda yine de astım atağı oluşabilir. Kontrol altında bulunan ve belirti vermeyen bir astım hastasında, üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları, mideden yemek borusuna kaçan salgılar, bazı ilaçlar ve alerjenlerle temasla atak başlayabilir.


Mesajlar (0)

500 karakter yazabilirsiniz

Cancel or